Om Dorthe Berg

Dorthe Bergs kunstneriske univers er en samling af eviggyldige spørgsmål til besvarelse.
Maleriernes overflader er bløde, runde, lidt støvede og jordfarvede. Motiverne samles ofte i temaer, der altid rører ved eksistentielle punkter i os. Vi oplever at stå overfor noget, som vi kender et eller andet sted fra – måske en personlig erfaring.

Hun føler sig tæt knyttet til – og er fascineret af menneskets og naturens historie. Som kunstner er hun den åndelige arkæolog, der via sin søgen efter forståelse af naturens og livets lange historie hele tiden møder et spejlbillede af sig selv.
Jeg blev særlig fascineret af Dorthe Bergs evne til at fange skønheden i et historisk insekt, en mammut, en bautasten... Spændingen mellem den historiske kendsgerning og det nutidige billedkunstneriske udtryk var så stærk, at jeg længe efter kunne se værkerne for mit indre øje.

Dorthe Bergs maleteknik er en meget vigtig del af udtrykket. De første mange lag består af voldsomme, kraftfulde, rene oliefarver. I overfladen ligger resterne af cement, kridt og pigment som er blevet slebet næsten bort igen. Over og imellem disse to lag ser man de figurative elementer, der enten fremstår klart eller blot anes.

Med brugen af denne lag-teknik kommer belysningen til at spille en meget væsentlig rolle for oplevelsen af det enkelte værk. Afhængigt af hvilket lys maleriet udsættes for, vil de underliggende lag være mere eller mindre synlige. Værket bliver derfor meget umiddelbart i sin direkte fortælling og samtidigt ganske magisk i kraft af den ekstra dimension, der tilføres af lyskilden og beskuerens evne til at iagttage.

Dorthe Berg har frigjort sig fra de modefænomener som huserer i kunstens verden, for at kunne hellige sig arbejdet med de kunstneriske elementer, hun selv finder betydningsfulde. Hendes kompromisløse arbejde med at skabe malerier som er i pagt med den menneskelige udvikling hun selv gennemgår, vil også i fremtiden betyde en intens søgen og udforskning af de temaer, udtryksformer og teknikker som kan understøtte denne udvikling. Forhåbentlig får vi lov til at dele det med hende.

Thorkil N. Nielsen, Galleriejer

UDDANNELSE:
· Odense Kunstakademi
· Uddannelse til lærer, Lærerskolen i Ollerup
· Videreuddannet hos Anette Holdensen, Alfio
Bonnano, Hans Kjær
· Efteruddannet på Det Kongelige Kunstakademi
· Efteruddannet på Arkitektskolen, Århus
· Efteruddannet som Coach
· Efteruddannet i innovation
Dorthe Berg · Ternevej 22 · DK-8240 Risskov · Phone: +45 2758 0016 · dorthe-berg@sol.dk